Digitalni marketing - Šta treba uraditi i šta treba izbjeći u digitalnoj marketinškoj kampanji

Digitalni marketing - Šta treba uraditi i šta treba izbjeći u digitalnoj marketinškoj kampanji

Digitalne marketinške kampanje se veoma razlikuju od tradicionalnog marketinga. Evo šta treba da uradite ili izbjegnite:

Uradite:

  1. Uvek prilagođavajte poruku ciljnoj publici. Obavezno obezbjedite različite poruke za različite generacije. Ako planirate individualizovani marketing (1to1 marketing) , morate takođe imati rezličite indivudualozovane poruke.
  2. Emocije: Vaše poruke (tekst, video snimak) treba da izazovu emocije i da korisnika nasmiju, rasplaču ili zmisle. Tek tada će Vašu poruku podijeliti sa drugima.
  3. Iznenađujuća poruka (što znači nije ono što primalac normalno očekujue) je često ključ za uspjeh.

Izbjegnite:

  1. Nemojte pretjerivati: nasumično reklamiranje proizvoda i poziv na kupovinu često su kontraproduktivni.
  2. I pored sve kreativnost i raznih ideja, nemojte zaboraviti stvarnu poruku brenda.