Pametni telefoni za prodajne promocije – otkrijte hiperlokalnost

Pametni telefoni za prodajne promocije – otkrijte hiperlokalnost

Pametni telefoni utiču na prodajne promocije: Marketing se više promenio u poslednje dve godine nego u poslednjih 50 godina. Mnogi koncepti koji su ranije bili korišćeni za tradicionalni marketing više nisu važeći u novom hiperlokalnom svetu.


Pored mnogih barijera za nove marketinške koncepte, kao što su nedostatak budžeta, loša međufunkcionalna saradnja, nedostatak znanja, nedostatak ili ograničena podrška manadžmente, unutrašnji otpori itd., postoji mnogo aspekata sa ogromnim prednostima.

Kraj velikih marketinških kampanja - sa svim rizicima i neželjenim efektima koji su povezani za njih - se bliži kraju. Marketing putem pametnih telefona je agilan i lako skalabilan. Mnogi od ovih aspekata su opisani u našoj knjizi o hiperlokalnom marketingu: (Pametan Marketing Pametnim Telefonima) i mogu se vežbati u našoj radionici o hiperlokalnom marketingu